Våre tjenester

2clean leverer alle typer renholdstjenester til næringslivet.

Daglig renhold

Vi skal møte kundens forventninger og sikre avtalt kvalitet gjennom god oppfølging, kvalitetssikring og tilstedeværelse.

Hovedvask

Ved siden av daglig rengjøring anbefales en mer dyptgående vask et par ganger årlig. Dette kan både bidra til økt trivsel og mindre sykefravær. I tillegg forlenges lokalenes levetid.

Vindusvask

Rene vinduer gir et godt inntrykk av kontorlokalene, samtidig som det er en viktig del av vedlikeholdsarbeidet. 

Fasadevask

Ved å regelmessig utføre en vask av fasaden vil lokasjonen se ren og innbydende ut, samtidig som behovet for annet vedlikeholdsarbeid blir sjeldnere.

Byggrengjøring/
Sluttrengjøring

Et rent inneklima er viktig både underveis og ved ferdigstillelse av byggprosjekter, både med tanke på trivielle og helsemessige årsaker.

Flyttevask

Ved flytting kreves som regel en grundig utvask – også på steder som ikke rengjøres i det daglige.