Jobb hos oss

Vi skal tiltrekke oss og beholde de beste menneskene ved å sørge for trygghet, motivasjon og utfordringer. 

Trygghet

Vi anerkjenner våre ansatte som vår primære ressurs og prioriterer å skape en arbeidsplass som gir dem en trygg og positiv opplevelse. Dette oppnås gjennom effektiv personalstyring, tydelige rutiner og faste arbeidsrammer, tilstrekkelig opplæring samt regelmessig oppfølging. 

Profesjonalitet

En medarbeider i 2clean skal alltid følge våre kjerneverdier, opptre profesjonelt, være løsningsorientert og utføre sitt arbeid i henhold til avtale. Alle våre servicemedarbeidere skal være uniformert og bære ID-kort fra arbeidstilsynet.

HR-systemer

Vi er opptatt av å ta vare på våre ansatte, og benytter følgende HR-systemer:

• Simployer HRM
• Msolution
• Visma
• Elektroniske personalhåndbøker
• Tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund

Ta kontakt med oss i dag