Kultur og verdier

Et felles verdigrunnlag skal sikre at vi opptrer på en måte som vi er stolte av.

Verdier og bedriftskultur

Et felles verdigrunnlag

Vår bedriftskultur baserer seg på et verdigrunnlag definert gjennom felles kjerneverdier hvor alle medarbeiderne har ansvar for at disse etterleves og oppleves internt og eksternt.

Våre kjerneverdier skaper samhold og bidrar til at vi eksternt fremstår som en aktør i vår bransje som er Kvalifisert, Pålitelig og Profesjonell.

Felles bedriftskultur innebærer at vi opptrer på en enhetlig måte i alle sammenhenger. Over tid bidrar dette til at medarbeiderne i 2group oppfatter at verdigrunnlaget og atferden er identisk og at vi har både sterk og felles bedriftskultur.

Kjerneverdiene som kjennetegner vår bedriftskultur og vår atferd internt er Ryddig, Engasjert og Nøyaktig.

I vår planlegging, utførelse og kontroll skal vi alltid i vår begrunnelse for vedtak og handling angi hvilke av de relevante kjerneverdiene som er ivaretatt.

Vil du lese mer om 2clean?

Velholdte bygg og lokaler

Teknologi

Kompetanse

Samarbeid

Miljø

Bestill daglig renhold i dag